log

施設広報誌掲載-大原の杜

2024年06月27日 | 特別養護老人ホーム 大原の杜2016

特別養護老人ホーム 大原の杜2016の 施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

09:17 | 記事 take

施設広報誌掲載-大原の杜

2024年05月27日 | 特別養護老人ホーム 大原の杜2016

特別養護老人ホーム 大原の杜2016の 施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

16:46 | 記事 koseikai

入居時所持品リストを更新しました。-大原の杜

2024年05月09日 | 特別養護老人ホーム 大原の杜2016

特別養護老人ホーム大原の杜2016の施設情報ページの入居時所持品リストを更新しました。
こちらをご覧ください。

10:41 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-大原の杜

2024年05月09日 | 特別養護老人ホーム 大原の杜2016

特別養護老人ホーム 大原の杜2016の 施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

10:40 | 記事 take

パンフレット・料金表を更新しました。-大原の杜

2024年04月23日 | 特別養護老人ホーム 大原の杜2016

特別養護老人ホーム大原の杜2016の施設情報ページのパンフレット・を更新しました。
こちらをご覧ください。

10:31 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-大原の杜

2024年04月15日 | 特別養護老人ホーム 大原の杜2016

特別養護老人ホーム 大原の杜2016の 施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

10:28 | 記事 take

施設広報誌掲載-大原の杜

2024年03月12日 | 特別養護老人ホーム 大原の杜2016

特別養護老人ホーム 大原の杜2016の 施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

11:25 | 記事 take

施設広報誌掲載-大原の杜

2024年02月08日 | 特別養護老人ホーム 大原の杜2016

特別養護老人ホーム 大原の杜2016の 施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

17:16 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-大原の杜

2024年01月11日 | 特別養護老人ホーム 大原の杜2016

特別養護老人ホーム 大原の杜2016の 施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

18:02 | 記事 take

施設広報誌掲載-大原の杜

2023年12月11日 | 特別養護老人ホーム 大原の杜2016

特別養護老人ホーム 大原の杜2016の 施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

16:49 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-大原の杜

2023年11月10日 | 特別養護老人ホーム 大原の杜2016

特別養護老人ホーム 大原の杜2016の 施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

13:16 | 記事 koseikai

利用申込書を更新しました-大原の杜

2023年10月17日 | 特別養護老人ホーム 大原の杜2016

特別養護老人ホーム大原の杜2016の施設情報ページの利用申込書を更新しました。
こちらをご覧ください。

16:35 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-大原の杜

2023年10月11日 | 特別養護老人ホーム 大原の杜2016

特別養護老人ホーム 大原の杜2016の 施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

10:43 | 記事 take

施設広報誌掲載-大原の杜

2023年09月11日 | 特別養護老人ホーム 大原の杜2016

特別養護老人ホーム 大原の杜2016の 施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

16:54 | 記事 take

施設広報誌掲載-大原の杜

2023年08月09日 | 特別養護老人ホーム 大原の杜2016

特別養護老人ホーム 大原の杜2016の 施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

15:22 | 記事 koseikai