log

第3回 地域密着型サービス運営推進会議議事録【令和元年9月】-財田の杜

2019年10月28日 | 地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜

令和元年度「第3回 地域密着型サービス運営推進会議議事録」です。
こちらをご覧ください。

17:33 | 記事 koseikai