log

施設広報誌掲載-幸豊ハイツ

2019年08月28日 | 特別養護老人ホーム 幸豊ハイツ

特別養護老人ホーム幸豊ハイツ施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

17:30 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-幸豊ハイツ

2019年07月23日 | 特別養護老人ホーム 幸豊ハイツ

特別養護老人ホーム幸豊ハイツ施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

17:32 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-幸豊ハイツ

2019年06月26日 | 特別養護老人ホーム 幸豊ハイツ

特別養護老人ホーム幸豊ハイツ施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

16:10 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-幸豊ハイツ

2019年05月31日 | 特別養護老人ホーム 幸豊ハイツ

特別養護老人ホーム幸豊ハイツ施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

17:27 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-幸豊ハイツ

2019年04月16日 | 特別養護老人ホーム 幸豊ハイツ

特別養護老人ホーム幸豊ハイツ施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

15:54 | 記事 koseikai

料金表を更新-幸豊ハイツ

2019年04月05日 | 特別養護老人ホーム 幸豊ハイツ

特別養護老人ホーム 幸豊ハイツの料金表を更新しました。
こちらをご覧ください。

18:47 | 記事 koseikai

利用申込書を更新-幸豊ハイツ

2019年03月17日 | 特別養護老人ホーム 幸豊ハイツ

特別養護老人ホーム 幸豊ハイツの利用申込書を更新しました。
こちらをご覧ください。

08:23 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-幸豊ハイツ

2019年03月15日 | 特別養護老人ホーム 幸豊ハイツ

特別養護老人ホーム幸豊ハイツ施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

17:25 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-幸豊ハイツ

2019年02月15日 | 特別養護老人ホーム 幸豊ハイツ

特別養護老人ホーム幸豊ハイツ施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

18:19 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-幸豊ハイツ

2019年01月15日 | 特別養護老人ホーム 幸豊ハイツ

特別養護老人ホーム幸豊ハイツ施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

09:52 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-幸豊ハイツ

2018年12月21日 | 特別養護老人ホーム 幸豊ハイツ

特別養護老人ホーム幸豊ハイツ施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

17:41 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-幸豊ハイツ

2018年11月19日 | 特別養護老人ホーム 幸豊ハイツ

特別養護老人ホーム幸豊ハイツ施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

11:22 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-幸豊ハイツ

2018年10月19日 | 特別養護老人ホーム 幸豊ハイツ

特別養護老人ホーム幸豊ハイツ施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

21:51 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-幸豊ハイツ

2018年09月19日 | 特別養護老人ホーム 幸豊ハイツ

特別養護老人ホーム幸豊ハイツ施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

17:41 | 記事 koseikai

祝!米寿お祝い!【平成30年9月15日】-幸豊ハイツ

2018年09月17日 | 特別養護老人ホーム 幸豊ハイツ

「祝!米寿お祝い!」です。
こちらをご覧ください!

09:33 | 記事 koseikai