log

施設広報誌掲載-プライムヘルシータウン湘南

2022年09月14日 | 老人保健施設 プライムヘルシータウン湘 南

プライムヘルシータウン湘南の施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

20:22 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-グループホーム 来夢の杜 太田

2022年09月14日 | 来夢の杜 太田

グループホーム 来夢の杜 太田の施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

20:22 | 記事 koseikai